พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือด้านการโรงแรม

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นำทีมโดย อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์  นายนลวัชร์ ขุนลา นำนักศึกษา MR.Thiha Soe Naing  MR.Nguyen Duc Anh  นายวรากร ทองกระจ่าง และนายสิทธินนท์ แก้วลูก  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่2 เข้าร่วมแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี งานนี้ได้รับทั้งประสบการณ์ เครือข่ายและมิตรภาพมากมายจากเพื่อนร่วมแข็งขัน  เพื่อพัฒนาฝีมือ ทักษะ แข่งขันในโอกาสต่อๆไป

Blog Attachment