โรงแรม BHUNDHARI SPA RESORT & VILLAS SAMUI รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

พิทักษ์ ทองเกษม

BHUNDHARI SPA RESORT

ด้วยทางโรงแรม  BHUNDHARI SPA RESORT & VILLAS SAMUI มีความสนใจขอรับสมัครนักศึกษาภาคการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เอกภาษาจีน และอังกฤษ) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีงานรองรับ หลังจากจบการศึกษาทันที

โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สามารถติดต่อ ฝ่ายกิจการศึกษา เพื่อส่งรายชื่อไปยังโรงแรมฯ

โทร 077 913 333 ต่อ 679 ติดต่อ คุณ ศรีสุดา แก้วอำรัตน์ (เมย์) ในวันและเวลาราชการ

icon เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม : โรงแรม BHUNDHARI SPA RESORT & VILLAS SAMUI รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

Leave us a Comment