โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครงาน (ล่ามภาษาต่างประเทศ)

พิทักษ์ ทองเกษม

โรงพยาบาลเกาะสมุย

ด้วยโรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งล่ามภาษาต่างประเทศ สังกัดโรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

  โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครงาน (ล่ามภาษาต่างประเทศ)

 

Leave us a Comment