โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”20″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}pre_trainee{/AG}

Leave us a Comment