แบบตอบรับความต้องการภาพถ่ายหมู่บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2557

พิทักษ์ ทองเกษม

แบบตอบรับความต้องการภาพถ่ายหมู่บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2557

สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557 นี้ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการภาพถ่ายหมู่บัณฑิต ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เพื่อความรวดเร็วในการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ระบบแบบสำรวจฯ : http://inter.sru.ac.th/ist_system/graduate_takephoto

 

Leave us a Comment