แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ (จบในปีการศึกษา 2560)

students_conclude_2018
พิทักษ์ ทองเกษม

แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Related Blogs