โครงการ “เสริมทักษะความรู้สู่มัคคุเทศก์ในอนาคต”

พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการ “เสริมทักษะความรู้สู่มัคคุเทศก์ในอนาคต”
ณ ห้องนิลกานต์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3, 8 และ 17 เมษายน 2558

พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”20″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}law_tourism_business{/AG}

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”20″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}tourist_guide_skill{/AG}

Leave us a Comment