ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้าในการบริหารบุคลากร ยุค AEC

พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้าในการบริหารบุคลากร ยุค AEC

ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้าในการบริหารบุคลากร ยุค AEC

วันที่ 16-17 กันยายน 2556

ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 077-355 688

Leave us a Comment

ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้าในการบริหารบุคลากร ยุค AEC

พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้าในการบริหารบุคลากร ยุค AEC

ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้าในการบริหารบุคลากร ยุค AEC

วันที่ 16-17 กันยายน 2556

ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 077-355 688

Leave us a Comment