เชิญร่วมงาน IST Colourful 2018

งาน IST Colorful 2018
พิทักษ์ ทองเกษม

เรียนเชิญ ศิษย์เก่า วนช. ทุกท่าน และศิษย์เก่าสาขาท่องเที่ยว วจก.

พบกันกับงาน “IST colourful 2018”

งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท 

*สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ ที่ http://app.inter.sru.ac.th/alumni/party_regis_form.php
**ราคาบัตร 299 บาท วันเข้าร่วมงานจะได้ของที่ระลึกเป็นหมวก IST 2018