อธิการบดีร่วมลงนาม MOU ฮังการี แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม

พิทักษ์ ทองเกษม
 10854027 10203597985487172 313969220 o  

          ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รศ.ปราณี เพชรแก้ว ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือกับ College of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และอาจารย์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 20 ของความร่วมมือระหว่างไทย กับ ฮังการี โดยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Leave us a Comment