สำรวจพื้นที่บริการวิชาการ 2560

DSC 71617
พิทักษ์ ทองเกษม

DSC 71617

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมบริการวิชาการปี 2560 สำรวจพื้นที่เกาะพะลวยพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชี่ยมโยงเส้นทางดอนสัก จากการกำหนดพื้นที่เป้าหมายตาม SRU MODEL พบศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่หลายด้าน ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาคนในพื้นที่ให้สามารถรองรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

Leave us a Comment