สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557

พิทักษ์ ทองเกษม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิงชมเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญทุกท่านพบกับ นิทรรศการของนักศึกษา การออกบูธของหน่วยงานต่างๆ การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆมากมาย และร่วมลุ้นรางวัลต่างๆ ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ วิทยาศาสตร์กับแรงบันดาลใจ (Science & Crime) โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ : http://www.scienceweek.sru.ac.th

Leave us a Comment