วิทยาลัยนานาชาติฯ เปิดระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ออนไลน์

พิทักษ์ ทองเกษม

ระบบรับสมัครออนไลน์

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดตัวระบบรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับผู้สนใจที่ ต้องการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการสมัครฯ แบบออนไลน์

คำแนะนำการขั้นตอนการใช้งานระบบ

* รายชื่อที่แสดงบนระบบ เป็นเพียงการยืนยันการสมัครเท่านั้น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครต้องติดตามที่เว็บไซต์ http://inter.sru.ac.th

Leave us a Comment

วิทยาลัยนานาชาติฯ เปิดระบบรับสมัคร ออนไลน์

พิทักษ์ ทองเกษม

ระบบรับสมัครออนไลน์

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดตัวระบบรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับผู้สนใจที่ ต้องการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการสมัครฯ แบบออนไลน์

คำแนะนำการขั้นตอนการใช้งานระบบ

* รายชื่อที่แสดงบนระบบ เป็นเพียงการยืนยันการสมัครเท่านั้น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครต้องติดตามที่เว็บไซต์ http://inter.sru.ac.th

Leave us a Comment