วิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย จัดอบรมและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคคลภายนอก

พิทักษ์ ทองเกษม

* ขณะนี้ ทางวิทยาลัยฯ ปิดรับสมัครแล้วทุกรายการอบรม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

จัดอบรมและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคคลภายนอก 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (20 ชม.) : วันที่ 8-11, 15-18, 24 และ 25 ก.ค. 56 (รวม 10 ครั้ง) เวลา 18.00-20.00 น. 

ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศอื่นๆ (15 ชม.)  ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษามลายู ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส : วันที่ 4, 11,18, 25 ก.ค. และ 1 ส.ค. 56 (รวม 5 ครั้ง) เวลา 18.00-21.00 น. 

 

รับจำนวนจำกัด ภาษาละ 20 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หรือ โทร 077-414578 , 083-6386839 หรือ เว็บไซต์ http://inter.sru.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร : แบบตอบรับเข้าร่วมการโครงการ ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ : กำหนดการและหัวข้อฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ

 

สามารถส่งใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย หรือ ส่งทางอีเมล์แอดเดรส inter@sru.ac.th

 

Blog Attachment

Leave us a Comment