วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

พิทักษ์ ทองเกษม

* ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2556

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดอบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

อบรมมัคคุเทศก์

  · รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2556

          · สอบคัดเลือก 22 เมษายน 2556

          · เริ่มอบรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา
9.00-20.00 น.

ภาควิชาการ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 – วันศุกร์ที่
10 พฤษภาคม 2556

ภาคฝึกปฏิบัติภาคสนาม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกรมการท่องเที่ยว วันที่ 20 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.

 

การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว หรือ www.inter.sru.ac.th สอบถาม ทางโทรศัพท์ 077-355688

สอบเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

 

สอบข้อเขียน เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องร้อยไพลิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎราษฎร์ธานี

และประกาศผลการเข้าร่วมอบรม วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและ www.inter.sru.ac.th สอบถาม ทางโทรศัพท์ 077-355688

 

ชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

สถานที่รับสมัครและส่งเอกสารการสมัคร

ชั้น 2 อาคาร 4 อาคาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 ม.9 ถ.ชนเกษม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84100

โทรศัพท์และแฟกซ์ 077-355688

 

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร

5182144229  ธนาคารทหารไทย

ชื่อบัญชี : เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ และ  ณัฐนันท์ ประคีตะวาทิน

 

ใบสมัคร : icon ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์

เอกสารกำหนดการ :icon กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

 

 

 

Leave us a Comment