วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ Samui Big Cleaning Day 2019

volunteer_ist_samui_10
พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วย หัวใจ ?
Samui Big Cleaning Day 2019,10 Jan

นำทีมโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย นำอาจารย์และนักศึกษากว่า 100 คน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่น้ำ หลังโดนพายุ ปาบึก ซัดขยะมาเกยบริเวรหน้าหาด เพื่อรักษาเมืองสมุยให้ยังคงน่าท่องเที่ยวเช่นเดิม งานนี้ ชาวเกาะสมุยหลาย ๆ หน่วยงานร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ