วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจับมือซันนี่ทัวร์ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพร้อมเป็นทัวร์จำลอง ฝึกปฏิบัติทัวร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ

พิทักษ์ ทองเกษม

ออกทัวร์         

           ดร.สิญาธร ขุนอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวว่า ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ได้ปรึกษาทำความตกลงร่วมมือกับบริษัท ซันนี่ทัวร์ เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยวิทยาลัยนานาชาติจะเปิดจุดบริการ ทัวร์จำลอง IST tour and travel ขึ้น บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

          ในระยะแรก ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาและคนที่สนใจท่องเที่ยว เดินทางช่วงวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำหรับ IST tour and travel จะเปิดดำเนินการได้ในช่วง เดือน พฤษภาคม 2559 นี้ 

Blog Attachment

Leave us a Comment