วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดนิทรรศการการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดนิทรรศการการศึกษา พร้อม ROAD SHOW โรงเรียนภาคอีสาน

จากการออกประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยาลัยฯได้เข้าแนะแนวโรงเรียนต่างๆ ทางผ่านไปขอนแก่น ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนอุบลรัตน์ราชวิทยาลัยและโรงเรียนสีดาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และจัดบูชประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการการศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น

จากการร่วมกิจกรรมมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ซึ่งการออกจัดนิทรรศการในครั้งนี้ถึอว่าวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ได้เข้าถึงข้อมูลการรับสมัครของวิทยาลัยและเพื่อช่องทางในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

 
 ภาพนิทรรศการเพิ่มเติม…

Blog Attachment

Leave us a Comment