วนช.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการกับการทำงาน(WIL)

DSC_4361
เจตนัยธ์ เพชรศรี

ดร.อลงกต ยะไวทย์ วิทยากรในการอบรม เราจะทำอย่างไรให้หลักสูตรที่เราออกแบบมาเป็นการผสมผสานระหว่าง นักศึกษาที่เข้ามาเรียน วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการณ์ ผสมผสานการเรียนการสอนกับการทำงานได้อย่างกลมกลืน นักศึกษาจบออกไปแล้วเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการณ์ WIL เป็นกระบวนการเรียนการสอน ใช้การบูรณาการณ์การเรียนการสอนกับการทำงานให้เหมาะสม

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย

Blog Attachment