วนช. รุกให้ความรู้นักเรียนมัธยมศึกษา แนวโน้มการท่องเที่ยว ปี59

พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เน้น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หวังปรับพื้นความรู้ ทำความเข้าใจตลาดการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ดร. สิญาธร ขุนอ่อน ประธานสาขาการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในปี 2559 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมแนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคยางพาราตกต่ำ เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจ เพิ่มมุมมองด้านอาชีพ ทางการท่องเที่ยว จากสถานการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว เราจะทำอย่างไรให้บุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงาน มีความพร้อมที่จะให้บริหารนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม 4-5 ดาว ร้านอาหาร ไกด์นำเที่ยว ซึ่งต้องการบุคลากรเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5-6 ของโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งประสานงานผ่านวิทยาลัยฯ พร้อมกำหนดวันเวลาที่จะให้เข้าพบนักเรียน ทีม วิทยากรของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวก็จะจัดบรรยาย และทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน โดยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 2 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาสาร และโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และในเดือนมีนาคม 2559 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว

Leave us a Comment