วนช.รุกเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ รับนักศึกษาปี 59 เริ่มที่เวียดนาม

พิทักษ์ ทองเกษม

คณบดีหนุนเดินหน้าเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนานาชาติ รับสมัครนักศึกษาต่างประเทศ เริ่มที่เวียดนาม ผลตอบรับดี 2 ปีซ้อน

ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทตรง โดยวิทยาลัยได้ออก ROAD SHOW  ณ  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งผลตอบรับดีเพิ่มขึ้น จากปี 2558 มีนักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 5 คน ในปีนี้นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยฯ ถึง 10 คน

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ โรงเรียน Hong Duc High School ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อเข้าศึกษา  จำนวน 65 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับทุนการศึกษาลดค่าเทอม 50 % จำนวน 9 ทุน และเรียนเรียนด้วยทุนตัวเองจำนวน  1 คน

จากผลตอบรับในปี 2558 มีนักศึกษาจากประเทศเวียดนามมาศึกษากับวิทยาลัยฯ จำนวน 5 คน ทำให้วิทยาลัยฯได้มองถึงการทำความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน และติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในการศึกษา 2559 มีนักเรียนสนใจเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สำหรับในปีนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีแผนเดินทางไปประเทศจีน เพื่อรับนักศึกษาประเทศจีน ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนต่างๆ ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ที่น่าสนใจ และมีความสัมพันธ์อันดีกับวิทยาลัยฯ มาระยะหนึ่ง ทำให้ในช่วงกลางปีนี้ วิทยาลัยฯ กำหนดการออก ROAD SHOW ณ ประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนานาชาติ ให้กับวิทยาลัยฯ และเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์ กล่าว

international school of tourism where tourism professionals are bornROAD SHOW  ณ  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามROAD SHOW  ณ  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Blog Attachment

Leave us a Comment