วนช. จับมือจังหวัด กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง รับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ปี 59

พิทักษ์ ทองเกษม

วนช. จับมือจังหวัด กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง รับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ปี 59

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่าการจัดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ทะเลชายฝั่ง) ในครั้งนี้ วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรม สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ทะเลชายฝั่ง) จากกรมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 6-17 ก.พ. 2559 ณ โรงแรมแบนไดรวิ่ง  รีสอร์ท อ.เกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี

นางณัฏฐ์สุดา นันทนิ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว กล่าวว่า ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีมัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียน กว่า 60,000 คน แต่ที่ปฏิบัติงานจริงนั้นมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งทำให้บางพื้นที่ขาดแคลนมัคคุเทศก์และเกิดปัญหาไกด์เถื่อนตามมา อีกส่วนหนึ่งคือไกด์ออกไปทำงานนอกพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่รายได้ก็จะไม่เท่ากัน  ทำให้กรมการท่องเที่ยวต้องมีการจัดการให้ไกด์แต่ละพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยการขึ้นทะเบียนและการจัดอบรมไกด์เฉพาะพื้นที่ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

           สำหรับการอบรมแบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน ด้วยใกล้ทางทะเล จะต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในหลาย ๆ ด้าน เช่น การว่ายน้ำตัวเปล่า การปฐมพยาบาล การขับเรือ และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นลมในทะเล ทำให้ต้องมีการอบรมอย่างเข้มงวด นายธนาวิทย์ กล่าว

Leave us a Comment