ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

พิทักษ์ ทองเกษม

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่นmou japan1

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวาประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ได้มาตรฐานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ทั้งสองประเทศ

Blog Attachment

Leave us a Comment