ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)

 

ผู้ผ่านการสอบสามารถ ยืนยันยันสิทธิ์การเข้าอบรมได้ที่ http://www.inter.sru.ac.th/ist_system/guide
โดยยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 16.30 น.

Leave us a Comment