รายชื่อผู้ที่เอกสารยังไม่ครบ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ (ณ โรงแรมร้อยเกาะ)

พิทักษ์ ทองเกษม

อบรมมัคคุเทศก์

ผู้ที่เอกสารยังไม่ครบ ในการสมัครเข้าอบรมและร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่  ณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี  ให้ส่งเอกสารมาที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ส่งถึง อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รูปถ่ายท่านใดแต่งกายสุภาพ (ใส่เสื้อคอปก ไม่ใส่เสื้อคอกลม) ภาพไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ ฉากหลังเป็นสีขาวหรือสีฟ้า และต้องเป็นภาพไม่เก่าเกินกว่า 6 เดือน กรุณาส่งมาเพื่อเตรียมเอาไว้ใช้ติดในวุฒิบัตรเพราะเมื่อพิจารณาแล้วบางท่านรูปภาพเก่ากว่า 6 เดือน

รายชื่อ และรายการเอกสารที่ยังขาด : เอกสารที่ต้องส่งให้ทางวิทยาลัย เร่งด่วน

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”100″ thumbHeight=”80″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”5″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}tourist-guide-train{/AG}

Blog Attachment

Leave us a Comment