เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บท ประจำปีการศึกษา 2561

admis
วัชรพร ชุ่มเผือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกเรียนที่สุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยก็ได้

จำหน่ายใบสมัคร

  • ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561

รับสมัคร:

  • 7 – 11 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

สอบข้อเขียน

  • 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ประกาศผลสอบ

  • 1 สิงหาคม 2561

รายงานตัว

  • 4 สิงหาคม 2561

เรียนที่ไหนสมัครที่นั่น

  • เรียนที่สุราษฎร์ธานี ซื้อใบสมัครและสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • เรียนที่เกาะสมุย ซื้อใบสมัครและสมัครที่ ฝ่ายธุรการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าเอกสารแนะนำการสมัคร

  • ใบสมัคร ชุดละ 200 บาท
  • ค่าสมัคร 300 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077 913333 ต่อ *3911 หรือ 077 319357

ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.sru.ac.th/kbt1-61/pro.php

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2561 [PDF File]

Blog Attachment