รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 2

พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับ การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ใหม่* เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ไปยังที่อยู่
        วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
       
        ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนไปยัง
        หมายเลขบัญชี 981-5-30408-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล ชื่อบัญชี น.ส.วาสนา เพชรกาศ
        (ค่าธรรมเนียม 500 บาท)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด : รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 2
ใบสมัคร : ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่2

Leave us a Comment