ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ

พิทักษ์ ทองเกษม

 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี
ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ

—————
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือมหาวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ส่งนักศึกษาฝึกงานโรงแรมในบูดาเปสต์ 3 เดือน หวังยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ อธิการบดีชี้ เปิดประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักศึกษา
:
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า นักศึกษา มรส. จำนวน 2 คนได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ (The Budapest Business School) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฮังการี ให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศฮังการี โดยมหาวิทยาลัยจัดหาสถานที่ฝึกงานให้และให้ความดูแลตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการฝึก
.
อธิการบดี มรส.กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ น.ส.ชุติมน บุญตั้ง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ น.ส.พรนภา ปราบโรค ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งสองคนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขณะนี้นักศึกษาทั้งสองคนอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรม Danubius Hotel Flamenco ในกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 21 สิงหาคม 2559
.
“มรส.ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ งานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาให้เทียบทันนานาชาติ และโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่เราลงนามความร่วมมือด้วย การที่นักศึกษาได้ไปฝึกงาน ณ ประเทศฮังการีในครั้งนี้จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการลงนามทางวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการเปิดโลก เปิดประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา” อธิการบดีกล่าว
.
น.ส.ชุติมน บุญตั้ง กล่าวว่า การที่ตนได้รับคัดเลือกให้มาฝึกงานที่ประเทศฮังการีในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาซื้อที่ไหนไมได้ ตนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ซึ่งต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการบริการในงานที่ทำด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคณะอาจารย์โรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ ตลอดจนหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในโรงแรม Danubius Hotel Flamenco
.
“ชาวฮังการีมีบุคลิกผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันออกและตะวันตก คือ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก แต่ก็มีความอ่อนน้อมและอ่อนโยน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในฮังการีได้รับการปฏิบัติและการต้อนรับที่ดีมากจากคนที่นี่” น.ส.ชุติมนกล่าว
.
อนึ่ง สำหรับโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์เป็นมหาวิทยาลัยด้านการตลาดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของฮังการี และยังเป็นมหาวิทยาลัยด้านการธุรกิจแห่งแรกของฮังการีด้วย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการค้า การจัดเลี้ยงและการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการจัดการและการธุรกิจ และวิทยาลัยการเงินและการบัญชี ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 18,000 คน

—————
วันวนัทธ์ วรภู รายงาน
ศรีสุดา แก้วอำรัตน์ ข้อมูล / ภาพ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี
ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ

—————
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือมหาวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ส่งนักศึกษาฝึกงานโรงแรมในบูดาเปสต์ 3 เดือน หวังยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ อธิการบดีชี้ เปิดประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักศึกษา
:
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า นักศึกษา มรส. จำนวน 2 คนได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ (The Budapest Business School) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฮังการี ให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศฮังการี โดยมหาวิทยาลัยจัดหาสถานที่ฝึกงานให้และให้ความดูแลตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการฝึก
.
อธิการบดี มรส.กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ น.ส.ชุติมน บุญตั้ง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ น.ส.พรนภา ปราบโรค ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งสองคนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขณะนี้นักศึกษาทั้งสองคนอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรม Danubius Hotel Flamenco ในกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 21 สิงหาคม 2559
.
“มรส.ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ งานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาให้เทียบทันนานาชาติ และโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่เราลงนามความร่วมมือด้วย การที่นักศึกษาได้ไปฝึกงาน ณ ประเทศฮังการีในครั้งนี้จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการลงนามทางวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการเปิดโลก เปิดประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา” อธิการบดีกล่าว
.
น.ส.ชุติมน บุญตั้ง กล่าวว่า การที่ตนได้รับคัดเลือกให้มาฝึกงานที่ประเทศฮังการีในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาซื้อที่ไหนไมได้ ตนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ซึ่งต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการบริการในงานที่ทำด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคณะอาจารย์โรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ ตลอดจนหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในโรงแรม Danubius Hotel Flamenco
.
“ชาวฮังการีมีบุคลิกผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันออกและตะวันตก คือ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก แต่ก็มีความอ่อนน้อมและอ่อนโยน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในฮังการีได้รับการปฏิบัติและการต้อนรับที่ดีมากจากคนที่นี่” น.ส.ชุติมนกล่าว
.
อนึ่ง สำหรับโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์เป็นมหาวิทยาลัยด้านการตลาดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของฮังการี และยังเป็นมหาวิทยาลัยด้านการธุรกิจแห่งแรกของฮังการีด้วย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการค้า การจัดเลี้ยงและการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการจัดการและการธุรกิจ และวิทยาลัยการเงินและการบัญชี ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 18,000 คน

—————
วันวนัทธ์ วรภู รายงาน
ศรีสุดา แก้วอำรัตน์ ข้อมูล / ภาพ

Leave us a Comment