ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร 2557

พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”20″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}achievement-2557{/AG}

Leave us a Comment