ภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว(บางส่วน) ช่วยงานปฏิคม วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิทักษ์ ทองเกษม

ภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว(บางส่วน) ช่วยงานปฏิคม วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”5″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}student-rajabhat-uniform{/AG} 

Leave us a Comment

ภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว(บางส่วน) ช่วยงานปฏิคม วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิทักษ์ ทองเกษม

ภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว(บางส่วน) ช่วยงานปฏิคม วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”5″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}student-rajabhat-uniform{/AG} 

Leave us a Comment