ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น.ศ. การท่องเที่ยว รหัส 57

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
พิทักษ์ ทองเกษม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 เมื่อวันที่ 9 กพ 2561