ประกาศให้ผู้สอบรอบรับตรง ครั้งที่ 1 มาชำระเงินค่าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

พิทักษ์ ทองเกษม

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รอบรับตรง ครั้งที่ 1

ให้มาชำระเงินค่าสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557

หรือวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 จำนวนเงิน 400 บาท

 

15-16 พฤษภาคม 2557 รับชุดนักศึกษาที่อาคารกาญนาภิเษกฯ

 

รายชื่อผู้ผู้มารายงานตัว วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 : รายชื่อผู้มารายงานตัววันที่ 9 พ.ย. 2556

Leave us a Comment