ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มีนาคม 2558
ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment