ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560

 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในวันที่ 3 กันยายน 2559
เวลา 09.00-14.00 น.
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

เอกสารรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัคร: ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2560

Leave us a Comment