ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558
รายงานตัว วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ.เมือง)
เอกสารรายชื่อ และค่าใช้จ่าย : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

Blog Attachment

Leave us a Comment