ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานตัว ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ.เมือง)
เวลา 9.00 น.

 

รายชื่อและรายละเอียดการรายงานตัว : ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Leave us a Comment