ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น.
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 2560

Blog Attachment

Leave us a Comment