โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่:ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0 และพิธีลงนาม MOU  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีและสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 ชมบันทึกการถ่ายทอดสด

 ประมวลภาพกิจกรรม 

 รายละเอียดเพิ่มเติม  http://mice.inter.sru.ac.th

Blog Attachment