นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 ทั้งสายการบินในและต่างประเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 ทั้งสายการบินในและต่างประเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 ทั้งสายการบินในและต่างประเทศ ติดตามได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Leave us a Comment