นศ. ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว (ระดับอุดมศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยว, ทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ และ ทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นายรัชชานนท์ กีรติโอภาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทย

Related Blogs