ต้อนรับนักเรียนสู่ SRU Rajabhat Camping 2019 

DSC_6705
เจตนัยธ์ เพชรศรี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ต้อนรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการ SRU Rajabhat Camping 2019
วันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment