ติดต่อวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัย

ที่ตั้ง

 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • +66 ‭817 379 494
 • +66 77 913 333 Ext. 1411
 • inter@sru.ac.th
 • www.inter.sru.ac.th

วันและเวลาเปิดทำการ

 • Monday
  08:30 - 16:30
 • Tuesday
  08:30 - 16:30
 • Wednesday
  08:30 - 16:30
 • Thursday
  08:30 - 16:30
 • Friday
  08:30 - 16:30