ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ นำทีมร่วมงาน SAMUI FESTIVAL ๒๐๑๘

DSC_8334
เจตนัยธ์ เพชรศรี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำทีมบุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ ๓ (SAMUI FESTIVAL ๒๐๑๘) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุย โดยการจัดขบวนแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยชุดประจำชาติโดยเน้น ภาษาที่สามที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ชุดประจำชาติของนักศึกษาที่มาเรียนในวิทยาลัยฯ  ส่วนที่ ๒ คือรณรงค์การนำขยะกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ และส่วนที่ ๓ คือ รถบุปผชาติตกแต่สวยงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นักศึกษาไทยและต่างประเทศร่วมเดินขบวน ในส่วนงบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้วิทยาลัยได้รับการสนุนงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และชมรมบริหารงานบุคคลสมุย ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

สำหรับงาน SAMUI FESTIVAL ๒๐๑๘ ได้รับเกียรติจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เวทีกลางท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

SAMUI FESTIVAL ๒๐๑๘

Blog Attachment