ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2558

พิทักษ์ ทองเกษม

ขอแสดงความยินดีกับบันณฑิตใหม่ 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

กำหนดการ
วันที่ 19 กันยายน 2558 บริเวณหน้าห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ

12.00 น. รับอาหารกลางวัน
             จองภาพถ่ายหมู (พร้อมชำระเงิน)
             รับของที่ระลึก

ตารางถ่ายภาพหมู่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
วันที่ 22 กันยายน 2558 เริ่มถ่ายภาพ เวลา 06.30 น.
ณ หน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

ลำดับ กลุ่มเรียนหรือปีที่เข้าศึกษาฯ สาขา
1 53101.071 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2 53102.072 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 55115.071+52+54 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4 53104.071 การจัดการธุรกิจบริการ
5 5490.071+53 ธุรกิจการบิน
6 5491.072 ธุรกิจการบิน
7 5492.071 ธุรกิจการบิน (Inter)
8 ธทท. ศศ.บ.4
9 กศ.บท. สมุย+สุราษฎร์ฯ  

Leave us a Comment