ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พัฒนาคอนโดปลาโลมา

พิทักษ์ ทองเกษม

พัฒนาคอนโดปลาโลมา

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการ

“พัฒนาคอนโดปลาโลมา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ครั้งที่ 1 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 5-7 สิงหาคม และครั้งที่ 3 วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 ณ มลลดา รีสอร์ท อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อทำโครงการต่อเนื่องในด้านการอนุรักษ์โลมา พัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรู้จักของชาวไทยด้านการท่องเที่ยวชมปลาโลมาและร่วมวางแผนการสร้างคอนโดปลาโลมาในพื้นที่บริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญรับฟังและร่วมเสนอความคิดเห็นด้านการพัฒนาคอนโดปลาโลมา
โดยสามารถเข้าร่วมโครงการโดยการส่งแบบตอบรับมายังวิทยาลัยฯ

 

โปรดส่งหนังสือตอบรับ ให้กับผู้ประสานงาน เพื่อจะได้นำเสนอ และดำเนินงานต่อไป ที่โทรสาร(FAX) หมายเลข : 077 355 688

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ : 088 331 3135

หรือหมายเลขโทรศัพท์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว : 077 355 688

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการ : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาคอนโดปลาโลมา

เอกสารกำหนดการโครงการ : กำหนดการการจัดโครงการพัฒนาคอนโดปลาโลมา

Leave us a Comment