ขอเชิญร่วมโครงการ “เปิดประตูรั้ววิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (IST Open House 2015 Program International School of Tourism Suratthani Rajabhat University)”

พิทักษ์ ทองเกษม

IST Open House 2015 Program International School of Tourism Suratthani Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ “เปิดประตูรั้ววิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (IST Open House 2015)”
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดและกำหนดการโครงการ : รายละเอียดและกำหนดการโครงการ IST Open House 2015
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ : ใบตอบรับ IST Open House 2015
โบรชัวร์ : IST Open House 2015 Program

Leave us a Comment