ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี

พิทักษ์ ทองเกษม


โครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี

ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี
โครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการีประจำปี 2557

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557
สมัครได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน อาคารไอทีสแควร์

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม : คัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี

Leave us a Comment