ขอเชิญร่วมสัมนา “มัคคุเทศก์ไทยก้าวไกลสู่ AEC”

พิทักษ์ ทองเกษม

สัมนา "มัคคุเทศก์ไทยก้าวไกลสู่ AEC"

เนื่องด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ กลุ่มเรียน 5488.073 วิทยาลัยนาาชาติการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการสัมนา “มัคคุเทศก์ไทยก้าวไกลสู่ AEC”

จึงขอเชิญผุ้สนใจเข้าร่วมสัมนาฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2558
ณ ห้อง Video Conference อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดยได้รับเกียรติบรรยายโดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 093-8452351 และ 090-1611620

รายละเอียดกำหนดการ : สัมมนามัคคุเทศก์ไทยก้าวไกลสู่ AEC

Leave us a Comment