ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Day 20014

พิทักษ์ ทองเกษม

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Day 20014
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ วัฒนธรรมนานาชาติ INTER DAY 2014
วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment