ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 วนช. เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม ปี 2556

พิทักษ์ ทองเกษม

ตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรมประจำปี 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม ประจำปี 2556” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ 

จึงขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โทร. 077 913 333 ต่อ 679

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ : กำหนดการโครงการตลาดนัดแรงงานฯ ปี 2556

เอกสารสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วม : ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงาน สำหรับสถานประกอบการ

Leave us a Comment